[ haugalandet.net ] [ artikkeloversikt ] [ om dette nettstedet ]

 

Befolkningsutviklingen 1700 - 1929

Tekst; Eirik Hustvedt 2003
Kilde: Haugesund kommunale adm.i 75 år
utgitt 1930, redaktører Trygve Kongshavn og Margit Westbøe
+ info fra Reidar Østensjøs bind I (1700-1801: korreksjoner pr 15 feb 2004)

Mens områdene rundt Haugesundet bare hadde en håndfull beboere i årene rett etter århundreskiftet, ble utviklingen etter 1850 nærmest eksplosiv. Silda gjorde Haugesund til et norsk Klondyke, og folk kom reisende fra hele sør-Norge. F.eks kom mange av de tilreisende og helt nødvendige bøkkerne fra Flekkefjord og Egersundområdet hvor silda var blitt borte på denne tiden. Den hadde flyttet seg nordover vestlandskysten og skapt "ville" tilstander her hos oss. Fra 1870-årene sviktet imidlertid silda også her, og økningen flatet mer ut.

Byen disponerte ikke nok areal for denne sterke veksten, og i 1910 var befolkningstettheten i Haugesund så stor, at bare Oslo lå foran. På 0,92 km2 bodde her hele 9084 mennesker, og det var nødvendig å få til en byutvidelse. Etter utvidelsen i 1910 øket byens areal ti 3,63 km2. Dette er grunnen til det store spranget i befolkningstall fra 1910 til 1911.  

Vi gjengir her enn tabell som illustrerer den raske utviklingen (1835-1927). I denne perioden utviklet Haugesund seg fra strandsted til ladested til kjøpstad og videre til en middel stor kystby (og en av landets største sjøfartsbyer):

År / year

Folkemengde / Population

1706

35+

1758

19

1801

15

1825

33

1835

37

1845

149

Feb 1855

927

Des 1855

1066

Des 1862

2394

1865

3221

1870

4016

1875

4421

1885

5609

1891

5776

1892

5927

1893

6194

1894

6360

1895

6560

1896

6804

|897

7026

1898

7267

1899

7555

1900

7802

1901

7997

1902

8146

1903

8264

1904

8365

1905

8470

1906

8576

1907

8675

1908

8802

1909

8950

1910

9084

1911

13065

1912

13249

1913

13433

1914

13994

1915

14357

1916

15555

1917

15999

1918

16203

1919

16364

1920

16584

1921

16650

1922

16747

1923

17086

1924

16931

1925

16878

1926

17017

1927

17088

1928

17137

 

Utgis av Haugalandet Net v. Eirik Hustvedt 2003