[ haugalandet.net ] [ artikkeloversikt ] [ om dette nettstedet ]

Artikkeloversikt

Emne

Utgitt dato

Forfatter

Kat 1

Kat 2

*

*

Havnelageret viker plass for Danmarksbåten

Feb 10, 2003

Eirik Hustvedt

Aktualitet

Byhistorie 1950-

*

 

Haugesund fra strandsted til regionsenter

Feb 12, 2003

Geirmund Ihle

Byhistorie 1800-2000

 

*

 

Befolkningsutvikling 1800-1929

Feb 13, 2003

Eirik Hustvedt

Byhistorie 1800-1929

 

 *

*

Ryanair starter Haugesund - London i April 2003

Feb 18, 2003

Eirik Hustvedt

Aktualitet

 

*

*

Haugesund blir ladested - mot alle odds

Feb 28, 2003

Eirik Hustvedt

Byhistorie 1800-1854

 

*

*

Nattruteminner, og dens flotteste skip

Aug 14, 2007

Eirik Hustvedt

Kysthistorie til 1974

 

Tanken med dette var opprinnelig å samle stoff og lage artikler om emner som kan gi innsikt i Haugesund og regionen av idag, og ikke minst vår tidlige historie . Husk at vi egentlig har betydelig lengre røtter enn neste års gebursdag gir inntrykk av. Vi bor på historisk grunn - men ble først by i 1854.

I wish to collect information to make articles about Haugesund Today - and in historic times. Haugesund celebrated its 150 year anniversary  in 2004, but has roots far longer back than that. We live on historic soil - but became a town as late as 1854.

Ønsker du å bidra? (Wish to contribute?)

Ta kontakt, fortrinnsvis på mail, enten du har et emne du vil bidra om (tekst, bilder, info), eller vil bli sponsor.

Email: eirik@hustvedt.net
Fax..:  52 71 69 51
Tel...:  905 69 589

 

Utgis av Haugalandet Net v. Eirik Hustvedt 2003